+123 456 4444
เคมีภัณฑ์

การเลือกซื้อสารกำจัดศัตรูพืชให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สารกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาก และใช้กันเยอะที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกร มักจะใช้สารเหล่านี้ในการกำจัดแมลงที่มารบกวนศัตรูพืช ขึ้นชื่อว่าสารเคมีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม สามารถที่จะทำอันตรายให้กับผู้ใช้และคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ดังนั้นหากจะใช้เคมีภัณฑ์ อะไรก็ตามที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกบ จะต้องเข้าใจวิธีใช้อย่างละเอียด

สำหรับวิธีการเลือกซื้อ ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยทำให้ได้สารเคมีมาใช้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพการใช้งาน วิธีการเลือก๙อที่ถูกต้องง จะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ลองมาดูว่ามีอไรบ้างที่ต้องสังเกตก่อนการเลือกซื้อ

1.ชนิดของศัตรูพืช

ขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่า สารเคมีที่ต้องการอยากจะนำไปใช้นั้น ต้องการเอาไปใช้กับศัตรูพืชประเภทไหน เชชน หนอน แมลง ผีเสื้อ เป็นต้น เพรพาะสารเคมีแต่ละชนิด ใช้กับศัตรูพืชที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าเลือกไม่ถูกต้อง การใช้งานก็อาจจะไม่ผลเท่าที่ควร

2.ทำความรู้จักกับสารเคมีแต่ะชนิด

เพื่อให้ได้สารเคมีที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุด ใช้ควรทำการศึกษาสารเคมีแต่ละชนิดให้ดีเสียก่อย ว่าสารเคมีที่ต้องกาอากจะนำมาใช้นั้น เป็นสารเคมีประเภทไหน อยู่ในกลุ่มใด สามารถกำจัดศัตรูพืชชนิดใดได้ดีเป็นพิเศษ หากเข้าใช้หลักการในการเลือกเคมีภัณฑ์ ที่เป็นสารกำจัดศัตรูพืชได้ถูกต้องตามชนิดของสัตว์ ก็จะช่วยให้การกำจัดง่ายขึ้น

3.อ่านฉลากทุกครั้ง

เพื่อป้องกันอันตรายในการใช้งาน และเพื่อให้ได้คุณภาพของการใช้งานที่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ ผู้ใช้ควรอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง ว่าข้างขวดเป็นสารเคมีที่เราต้องการหรือไม่ มีสารอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การอ่านฉลากยังช่วยให้รูวิธีการใช้งานที่ถูกต้องด้วย รวมถึงการแก้ไขพิษในเบื้องต้น

4.บรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ก่อนที่จะเลือกซื้อยาฆ่าแมลง เพื่อความปลอดภัยว่าจะไม่มีสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ก่อนที่จะซื้อควรเช็คสภาพของ เคมีภัณฑ์ ยากำจัดศัตรูพืชเสียก่อน ว่าอยู่ในสภาพพที่เรียบร้อยหรือไม่ ชำรุดแตกร้าวหรือไม่ หากพบเห็นก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ซื้อ  เพราะอาจเกิดอันตรายได้นั่นเอง

5.วันหมดอายุ

ถึงแม้ว่าสารกำจัดศัตรูพืชจะไม่ของรับประทานก็ตาม แต่การดูวันผลิตและวันหมดอายุก่อนการซื้อ ก็จะช่วยให้ได้ประสิทธิภาพของสารเคมีที่ดี ซึ่งการเลือกซื้อเคมีภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืชนั้น ไม่ควรจะซื้อที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไปนับจากวันผลิต เพราะคุณภาพของสารเคมีจะลดลงน้อยกว่าเดิม

6.อ่านวิธีการใช้

ข้อแนะนำที่อยู่ข้างขวดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยให้รู้ว่าปริมาณในการใช้ในแต่ละครั้งเป็นอย่างไร เพราะสารเคมีบางชนิดหากใช้มากเกินไป ก็อาจจะเป็นอันตรายกับพืชได้ ดังนั้นการอ่านข้อแนะนำก่อนใช้ทุกครั้งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพียงแค่เลือกซื้อ เคมีภัณฑ์ ที่เป็นยากำจัดศัตรูพืชตามข้อแนะนำเบื้องต้น ก็จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่า จะได้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ และที่สำคัญที่สุดเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้าด้วย ถ้าสารตัวไหนที่ไม่มั่นใจ ก็อย่าเพิ่งซื้อมาเด็ดขาด